AKTIVA SENIORER
Programkommittén


Bakom appen Biblio ligger t.ex flera talböcker av en
svensk författare av spänningsromaner, Camilla Grebe.
Väl värd att lyssna på.

Där finns också Jan Guillous Brobyggarna för dig som ännu inte hunnit läsa den.

Christina Palm

xxxx