Program
 
Hösten 2020
   
Höstens program ser annorlunda ut än vad ni är vana vid.
Vi måste anpassa oss till den situation som råder i samhället och göra det bästa under rådande omständigheter.
Vi har därför beslutat att ställa in höstens aktiviteter tills vidare.
Mer information kommer inom kort.
Vi har beredskap för att kunna ändra om förutsättningarna förändras

MÅNADSMÖTEN i Parkhallen
7 sept Mötet är inställt
5 okt

Mötet är inställt

2 nov

      Mötet är inställt

14 dec Mötet är inställt

GEMYTTRÄFFAR
är inställda tills vidare. Mer info kommer

AKTIVTETSLEDARTRÄFF
kommer genomföras till våren om inte förutsättningarna ändras innan dess

STUDIECIRKLAR
Information om höstens studiecirklar hittar du under rubriken "Cirklar" i menyn till vänster

RESOR
Information om våra kommande resor hittar du under rubriken "Resor" i menyn till vänster

INFORMATION FÖR NYA MEDLEMMAR
kommer att genomföras så snart förutsättningar finns

Styrelsen