Program för Aktiva Seniorer, Trollhättan
 
Våren 2021
   
HEJ ALLA AKTIVA SENIORER !
På grund av rådande situation i samhället är våra aktiviteter inställda tills vidare. Vi återkommer med besked så snart vi kan

MÅNADSMÖTEN (observera vilken lokal som gäller)
Dag Lokal Program
 
Inställt tv    

GEMYTTRÄFFAR
Vi återkommer med datum

AKTIVTETSLEDARTRÄFF
Vi återkommer med datum

STUDIECIRKLAR
Information om vårens studiecirklar hittar du under rubriken "Cirklar" i menyn till vänster

RESOR
Information om våra kommande resor hittar du under rubriken "Resor" i menyn till vänster

INFORMATION FÖR NYA MEDLEMMAR
Vi återkommer med datum

Årsmöte
Föreningsstämman är planerat att genomföra den 13 mars 2021.
Mer information kommer.

Styrelsen