Reportage


Aktiva Seniorers resa ”Mellan hägg och syren” 18 maj 2010


En halvdagstur till Västra Tunhem lockade ett tjugotal personer den 18 maj. Vår lokalguide Harry Persson guidade oss genom denna resa. Turen gick direkt till Stallbackas industriområde mellan Volvo Aero och Saab Automobile där några få byggnader finns kvar som minnesmärken över alla de 13 gårdar som en gång låg här, däribland Malöga gård, Gäddebäck och Nolgården, vars visthus finns kvar som en ö bland alla buss-hållplatser och dessutom ladan numera kallad ”Design-ladan”. Här finns också en minnessten över Malöga kyrka från medeltiden. Exakt var den låg vet ingen idag. Detta område med gårdar och 8 lotsstugor var i stort sett intakt till 1930-talet och tillhörde tidigare Tunhems socken. Färden fortsatte mot Forstena gård där fältherren och greven Lennart Torstensson föddes 1603. Han gifte sig med Beata de la Gardie men bodde endast sporadiskt i Tunhem. Nästa stopp blev strax intill: Forstena Monumentet, som invigdes 1903 med 4000 åskådare! Torstensson var en framgångsrik krigare i 30-åriga kriget och blev senare generalguvernör över Västergötland, Värmland, Dalsland och Halland. 300 år efter hans födelse restes detta monument på en gravhög från vikingatid
Färden fortsatte längs med Hunnebergskanten, längs det s k ”Floget” där många stugor byggdes under 1800-talet av arbetarna i kalkbrytningsschakten.
Här blommade hägg och körsbärsträd.

Nästa stopp är vid Tunhems kyrka där Alva Svantesson hälsade välkommen vid kyrkporten. Kyrkan har byggts i flera etapper, från 1200-talet, över 1400-talet och till sitt nuvarande utseende på 1700-talet. Beata de la Gardie, Lennart Torstenssons moder, har försett kyrkan med predikstol. Vår guide berättade om kända personer som ligger begravda i kyrkan.
Som avslutning på detta besök sjöng Alva Svantesson och spelade gitarr till
”Flogetvisan” av bygdens poet Göran Olsson. Visan handlar om hur gott det är att leva i vårens tid på Floget.

Strax intill vid den s.k. ”Ring-eken” blev nästa stopp vid kalkgrottorna där skiffer och kalk har brutits sedan slutet av 1700-talet. Rester efter ett 50-tal kalkugnar har hittats mellan Prästgården och Nygårds egendom. Som mest arbetade 200 man och deras familjer här med att bryta kalk och skiffer. I dessa grottor fanns också under andra världskriget ett militärt lager av flygfotogen, som vaktades dygnet runt av militären. Tyvärr rasade grottan ihop och faten lär fortfarande finnas där inne.

Resan fortsätter förbi prästgården och vidare upp i Prästeklev. Vi har kommit fram till skvaltkvarnen ”Prästeskvaltan” uppförd 2002 av 4 entusiaster i Tunhems hembygdsföreningen. Enligt Västgöta-lagen var det fritt för var och en att bygga en kvarn i annans vatten. Ett 30-tal kvarnar har funnits i bäckarna på Halle- och Hunneberg. Skvaltkvarnen har ett vågrätt skovelhjul. Den typen av kvarn kom till Norden redan på 600-talet och var i bruk ända in på 1800-talet. Med hjälp av Sveaskog och andra myndigheter kunde denna kvarn återbyggas i den backe som en gång var uppfarten/kleven upp till Hunneberg. Dagen till ära startades kvarnen och vi besökare kunde få smaka på det malda mjölet och lyssna till vattenbruset.

Efter all denna information var det dags att bege sig till Bergagården för lunch.
  
      Lisbeth Andersson


OBS  Du kan klicka på bilder för att förstora dom !

Mellan_hagg_002  Mellan_hagg_003  Mellan_hagg_004

                                                                                                                                                               Foto Lisbeth Andersson
 
                                                                                                                                                                    
Tillbaka
                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                              TILLBAKA TILL ARKIV