Reportage


Föreningsstämma 2012

Ett 30-tal medlemmar mötte upp till 2012 års föreningsstämma, som hölls den 11 februari.

Till ordförande vid stämman utsågs Eskil Härnesand  Till sekreterare utsågs Elisabeth Hagberg.

Av verksamhetsberättelsen för år 2011 framgår att föreningen vid årets slut hade 1290 medlemmar.

Föreningen har under året anordnat åtta månadsmöten, sju gemytträffar, sju söndagscafé Necken, två cirkelledarträffar samt två introduktionsträffar för nya medlemmar.

Reseverksamheten har omfattat fjorton aktiviteter alltifrån studiebesök på Innovatum i Trollhättan till längre resor, t.ex. konstresa till Louisiana i Danmark och vinresa i Italien (cirkelresa)

Dessutom har ca 700 medlemmar varje vecka deltagit i en eller flera av det 70-tal cirklar och andra gruppaktiviteter som arrangerats under året.

På förslag av valberedningen omvaldes styrelsen i sin helhet.

Wanja Gustavsson, som varit sammankallande i valberedningen hade avböjt återval. Hon kommer att avtackas genom styrelsens försorg. Till ny sammankallande i valberedningen utsågs Joel Danielsson.

Stämman avslutades under gemytliga former med en enkel måltid.

       Bengt-Göran Bengtsson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

PICT5146  PICT5181  PICT5175
Ordf. Ingvar Olsson hälsade               Eskil Härnesand utsågs till           Margareta Larsson redogjorde fö
välkommen.                                   stämmans ordförande                   föreningens ekonomi

PICT5177  PICT5165-67
Joel Danielsson valberedningen    Stämman avslutades under gemytliga former med en enkel måltid.

PICT5169-73
styrelsen omvaldes i sin helhet.

PICT5161-64
Stämman avslutades under gemytliga former med en enkel måltid.                                             Foto: Olle Johansson

                                                                                                                            Tillbaka      

                                                                                                                       Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                                 TILLBAKA TILL ARKIV