Reportage


Årsstämma 2014

Ordförande Bengt-Göran Bengtsson hälsade alla välkomna till föreningsstämman 15 februari 2014. Eskil Härnesand valdes att leda mötesförhandlingarna. Efter att vi tagit del av verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse beviljades den nuvarande styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

Eskil konstaterade att medlemsantalet har ökat till 1470 betalande och att hälften av medlemmarna deltar i cirklar. Han uttrycker sin tillfredsställelse över reseverksamhet och andra aktiviteter och över vår ekonomi.

Föreningsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr/år .

Ordförande Bengt-Göran Bengtsson, liksom Gösta Larsson och Lisbeth Andersson är tidigare valda för 2014. Som ny ledamot i styrelsen valdes Ing-Britt Widing som ersättare för Elisabeth Hagberg som avgår efter 4 års sekreterararbete. Övriga i styrelsen kvarstår genom omval.

Eskil avslutade med att tacka för förtroendet att få leda förhandlingarna på stämman. Han riktade också tack till styrelsen för dess arbete och engagemang.

Härefter var det dags för Bengt-Göran att avtacka sekreterare Elisabeth Hagberg för hennes fyraåriga värdefulla insatser för föreningen. Hon lämnar efter sig ett välorganiserat sekretariat som vi kommer att ha glädje av i många år. Inte minst gäller detta hennes efterträdare Ing-Britt Widberg.

Efter Göstas och Ingas utmärkta traktering vidtog konstituerande styrelsemöte, som avlöpte utan överraskningar eller dramatik. Vi hälsade naturligtvis vår nye ledamot och sekreterare välkommen.

        Thor Svensson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

P1000227  P1000149  P1000181
Bengt-Göran Bengtsson hälsade alla   Eskil Härnesand valdes att leda     Joel Danielsson valberedningen
välkomna till föreningsstämman          mötesförhandlingarna.

P1000154-57
Aktiva Seniorers styrelse

P1000185  P1000214  P1000218
Ing-Britt Widing valdes     Bengt-Göran avtackade Elisabeth Hagberg efter 4 år      Elisabeth Hagberg efter
till ny sekreterare             som sekreterare                                                            4 år som sekreterare

P1000223  P1000226
Föreningen bjöd på enkel måltid.                                                              Joel Danielsson tackade för
                                                                                                                maten.

                                                                                                             
  Foto  Olle Johansson
                                                   

                                                                                                                        Tillbaka      
 
                                                                                                                Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                     TILLBAKA TILL ARKIV

 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663