Reportage


Introduktionsmöte för nya medlemmar

Bengt-Göran Bengtsson hälsade välkommen till detta introduktionsmöte för nya medlemmar fredag 8 mars. Han uppmärksammade att föreningen växer och att flera av de nya medlemmarna har hörsammat inbjudan till dagens informationsmöte. På plats fanns större delen av styrelsen som blev presenterade med sina funktioner.
De viktigaste på mötet var naturligtvis de nya medlemmarna. Alla fick presentera sig själva, hur de kommit i kontakt med föreningen och vilka förväntningar de hade. Här framkom att det är i huvudsak hörsägen som väckt intresse för medlemskap. Men det är också hemsidan, och via kommunens föreningsförteckning.
Beträffande förväntningar nämndes de flesta av våra aktiviteter som resor, cirklar och månadsträffar och till och med fanns förslag till nya cirklar. Christina Palm berättade lite om våra nuvarande cirklar. Margareta Larsson som ansvarig för medlemsregister och ekonomi påpekade vikten av korrekta uppgifter vid inbetalning av medlemsavgiften och Olle Johansson pratade en stund om hemsidan. Han pekade särskilt på möjligheten att anmäla kontaktuppgifter till medlemsregistret men också att anmäla sitt intresse för cirklar.
Efter fika tackade ordförande för allas värdefulla bidrag. Det är viktigt för oss att höra nya medlemmars syn på Aktiva Seniorer. Han konstaterade att föreningens verksamhet och framgång är resultat av engagerade medlemmar.
Våra insatser är till för varandra!

        Thor Svensson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

CIMG0146  CIMG0169  CIMG0163  CIMG0170
Bengt-Göran Bengtsson         Christina Palm                 Thor Svensson                 Margareta Larsson
Ordförande                            Cirkelsamordnare             Vice Ordförande               Ekonomi

CIMG0148  CIMG0152-54
Gemytlig stämning vid fikaborden.              Gemytlig stämning vid fikaborden.

CIMG0139-43
Alla fick presentera sig själva, hur de kommit i kontakt med föreningen och vilka förväntningar de hade.

                                                                                                                Foto:  Olle Johansson
                                                     

                                                                                                                        Tillbaka      
 
                                                                                                                Tillbaka till Löpsedel

 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663
                    olle.johan@telia.com