Reportage


Föreningsstämma Aktiva Seniorer 14 februari

Bengt-Göran Bengtsson hälsade välkommen till föreningsstämman 14 februari 2015. Valberedningens ordförande kunde till mötesordförande för stämman föreslå vår ständige vapendragare i dessa sammanhang Eskil Härnesand. Mötet beslutade så och valde också sekreterare, justerare och rösträknare för stämman.

Så vidtog årsmötesförhandlingarna i stadgeenlig ordning. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen efter att ekonomi och verksamhetsberättelse föredragits. Mötesordförande Eskil noterade med tillfredsställelse att ekonomin är god och att medlemsantalet är stadigt i växande liksom medlemmarnas intresse att delta i månadsmöten, cirklar och andra aktiviteter. Han tillät sig att ge uttryck för att verksamhetsberättelsen för år 2014 var en trevlig och angenäm läsning.

De personval som följde var odramatiska. Styrelsen förblir oförändrad. Till valberedning omvaldes Joel Danielsson och Christer Lindström , nyval Berndt Gruvander. Som revisorer omvaldes Rolf Bertilsson och Inge Andersson , nyval Ovine Hallberg.

Inga förslag till ärenden från medlemmar hade inkommit så mötesordförande kunde avsluta mötet. Han avtackades av Bengt-Göran med blommor varefter vi avnjöt en välsmakande landgång med kaffe och ”allahjärtanskaka”. Utifrån ovanstående kan alla förstå att det följande konstituerande styrelsemötet var snabbt avklarat. Mer om detta på nästa månadsmöte 2 mars. Välkomna dit då.


        Thor Svensson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

P1050257-004  P1050252-002  P1050252-003
Bengt-Göran Bengtsson hälsade     Eskil Härnesand valdes till            Joel Danielsson valberedningen.
välkommen till förenings-                mötesordförande för stämman.
stämman14 februari 2015.

P1050246  P1050237-38
Rolf Bertilsson revisor.              FAS-Trollhättans årsstämma 2015.

P1050233-36
FAS Styrelse.

P1050248-49
FAS-Trollhättans årsstämma 2015.

P1050258  P1050257-003  Tarta
Bengt-Göran Tackar Eskil med en     Eskil tackades med en      Som avslutning, en välsmakande
blomma                                           blomma                           landgång med kaffe och ”allahjärtanskaka”.
                                      .                

                                                                                                                Foto  Olle Johansson
                                                   

                                                                                                                        Tillbaka      
 
                                                                                                                Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                     TILLBAKA TILL ARKIV

 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663