ReportageMöte med nya medlemmar 2018-03-26

21 nya medlemmar och 6 från styrelsen deltog i mötet. Vi konstaterade att vår profil och våra verksamheter lockar allt fler. Det är positivt samtidigt som det ibland blir trångt om platser på framför allt cirklar men även på resor. Med Olles bildhjälp gick vi igenom en presentation av föreningen och dess ledning. I Christinas frånvaro (gipset!) rapporterade Inger om cirklarna. Hon pratade också om hjärtstartern och kommande kurser om den till nästa termin.

Vi informerade också om hemsidan, om månadsmöten och om resor, om anmälningsförfarande, om FAS-golfen i maj m.m. Lisbeth konstaterade att resorna innevarande termin var i stort sett fulltecknade men uppmanade intresserade att i alla fall ringa till Karl-Everts och anmäla intresse. Det kan löna sig.

Vi fick också under/efter kaffet information från deltagarna. Hur kom de i kontakt med FAS och vad lockade i vårt utbud. Det visade sig att de flesta har fått rekommendation från bekanta att gå med och att vårt utbud tilltalar dem. Påfallande många anger att rabatt på Arena Älvhögsborg var en viktig faktor.

                 Thor skrev texten och Olle tog bilderna.


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

Nyamedl-01  Nyamedl-03  Nyamedl-02

Nyamedl-04
21 nya medlemmar och 6 från styrelsen deltog i mötet.
                                                                                                                                                             foto Olle Johansson

                                                                                                              
Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                             TILLBAKA TILL ARKIV