Reportage


Nya medlemmar 2018-11-25

Sedan förra gången i april 2018 kunde vi bjuda in 73 nya medlemmar till information söndagen 25/11. Vis av tidigare erfarenheter trodde vi att det kommer c:a 25 nya medlemmar och det stämde väl. Vi bjöd på kaffe och föreningsinformation. Med Olles bilder gick vi igenom föreningens policy och aktiviteter – månadsmöten, cirklar, resor, gemytträffar m.m. Vi pratade om medlemsregisterfrågor och informationskanaler.

Som brukligt fick vi också återkoppling från deltagarna om hur och varför de kommit med i FAS. Det visar sig att sätten för kontakt ofta gått genom bekanta som rekommenderat medlemskap. Och så dyker medlemsrabatten till Arena Älvhögsborg upp som motiv för en del. Känslan av mötet är att dessa medlemmar kommer att delta i våra aktiviteter och kanske till och med bidra till att utveckla nya aktiviteter som ledare. Det var hur som helst en trevlig stund med några av våra nya medlemmar.

        Thor

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

2018-11_01  2018-11_02  2018-11_03
 Vi bjöd på kaffe                                   Thor hälsade välkommen - - - och gav föreningsinformation.

2018-11_04  2018-11_05  2018-11_06
Christina informerar om       Inger pratade om       25 av 73 nya medlemmar kom till träffen.
cirkelverksamheten.            sociala och medicinska
                                        aktiviteter.
                                                                                                     Foto: Olle Johansson

                                                                                                     
Tillbaka till Löpsede