Reportage


Aktiva Seniorer Trollhättan

reste på en två-dagars resa den 14-15 september till Karlskrona, världsarvsstaden, den mest kompletta europeiska örlogsstaden från 1700-talet.
Men en tidig start av resan kräver förstås en rejäl frukostbuffé på Lizzies Café i Kvibille.

Med fokus på historien runt grundandet av staden 1680, som på uppdrag av kung Karl XI flyttade örlogsstaden från Stockholm till Karlskrona pga de danska attackerna till sjöss.
Deltagarna fick en levande historisk lektion av eminente guiden Christer Karlsson, som visade runt i Marinmuséet på Stumholmen, där man kunde få klart för sig
hur det gick till när ryssen fick stryk av svensken i Svensksund i Finska viken. Här finns också en ubåt från kalla krigets dagar. Många vackra byggnader från 1600/1700-talet
står välbevarade kvar på de olika öar som utgör dagens Karlskrona. Stortorget på Björkholmen kantas av tre vackra kyrkor, bl a Trefaldighetskyrkan där man kunde gå in och
beundra träsniderierna i takkupolen. Rosenbom fick förstås en slant av Seniorerna.

Dag 2 ägnades bl a åt Gamla Örlogsvarvet där man byggde galärskepp, linjeskepp och vattenskutor m.m. för att förse invånarna med färskvatten från floderna norr om staden.
Arbetskraft tvångsimporterades från Finland, Orust, Hisingen och Halland. Den första båten som sjösattes i Karlskrona var linjeskeppet BLEKINGE med 70 kanoner redan 1682.
Totalt sjösattes hela 26 fartyg under 1690-talet. Den 300 m långa Repslagarbanan besöktes också, där man med gemensamma krafter åstadkom ett rep fvb till Trollhättan.
Även en båttur till Aspö ingick i arrangemanget där Drottningskärs Kastell ligger ännu idag. Här serverades gruppen lunch under de vackra gamla stenvalven. Kastellet fungerade
en gång som utkikspost i en kedja av flera mindre fort. Här tog vår historiska resa till Sveriges sydöstra hörn slut och vi åkte norrut igen via Apladalens Kaffestuga i Värnamo för ett stärkande mål mat innan hemkomsten till Trollhättan.

               Lisbeth Andersson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

IMG_1464  IMG_1474  IMG_1485
Marinmuseum Inne i museum Fartygsgaljoner

IMG_1508  IMG_1512  IMG_1539
Fiskegumma vid
fisktorg i Karlskrona
Repslagarbanan 300 m lång
Apladalens kaffestuga, sista matstället innan Trollhättan

                                                                                                    Foto: Inger Gustavsson

                                                                                                     
Tillbaka till Löpsede

                                                                                                    TILLBAKA TILL ARKIV