Reportage


Aktiva Seniorer i Trollhättan 20 år

Lördag den 1 oktober firade Aktiva Seniorer i Trollhättan 20-årsjubileum.
Festen var förlagd till Parkhallen i Trollhättan. De 250 festdeltagarna möttes i entrén av föreningens dragspelare. Där fanns också ett bildspel som visade exempel på föreningens aktiviteter.
Efter välkomstdrink och mingel bjöds in till festsalen där restaurang A&O dukat upp förrätten.
Ingvar Olsson hälsade välkommen och Svein Solvang ledde allsången, som började med en förenings-historisk visa skriven av Helge Martander.
Under festmåltiden bjöds på underhållning av Johan och Lars-Erik Frendberg.
Kvällens hedersgäst var Ester Loverud, vice ordförande i den första styrelsen 1991. Efter introduktion av
Bengt-Göran Bengtsson berättade Ester om det arbete som resulterade i bildande av vår förening, som nu efter 20 år har nära 1300 medlemmar.
Under kvällen uppvaktades föreningen av Förbundsstyrelsen och av Medborgarskolan. Förbundsstyrelsen representerades av ordföranden Ing-Marie Noréen. Från Medborgarskolan kom Karin Lundborg.
Lotterivinster hade skänkts av ICA Jätten och av restaurang A&O.
Ett Povel Ramel-potpurri av orkestern GlaPack avslutade festen, som dokumenterades av Olle Johansson. Kvällens toastmaster var Gösta Larsson.

Bengt-Göran Bengtsson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

CIMG3285  CIMG3268  CIMG3292
Gästerna anländer till                FAS dragspelsgrupp underhåller          Mingel och välkomstdrink i foajén.
Parkhallen.                               i foajén.

CIMG3274-78
Mingel och välkomstdrink i foajén där även ett bildspel med minnen från de gångna åren visades.

CIMG3279-84
Mingel och välkomstdrink i foajén.

Stillbild 180-86
Festsalen står dukad och gästerna väntar på att släppas in.

Stillbild 193  Stillbild 209  Stillbild 296
Gösta presenterar              Ingvar hälsar välkommen till      Svein Solvang leder allsången.
kvällens program.               20-årsfesten.


Stillbild 304-07 kopiera
Under festmåltiden bjöds på underhållning av Johan och Lars-Erik Frendberg.

PICT4581  Stillbild 302  PICT4605
Johan Frendberg.                      Johan och Lars-Erik Frendberg.                  Lars-Erik Frendberg.

Stillbild 297  Stillbild 219  Stillbild 222
Dags för påfyllning - -                                         Bengt-Göran Bengtsson         Ester Loverud var med när
                                                                       gav en historisk tillbakablick.   föreningen bildades 1991.
                                                                     
Stillbild 312 kopiera  Stillbild 240  Stillbild 295
Karin Lundborg överlämnade en                    Ing-Marie Noréen                 Ingvar visar den fina gåvan från  "rollupposter" som gåva till föreningen.          ordf. i förbundsstyrelsen.       förbundsstyrelsen.
                                                                          
Stillbild 255  Stillbild 257  CIMG3357
Gösta informerar om        Under några av stolarna fanns en       Lyckliga vinnare !
kvällens lotteri.                vinstlott gömd.

Stillbild 286  PICT4611
Dags för Glapack att inta scenen.                            Glapack framförde ett Povel Ramel-inspirerat program.

Stillbild 276  Stillbild 268  PICT4618
Ingemar Bäckström.                            Ingela Bäckström.                  Håkan Torpenberg.

Stillbild 290  Stillbild 358-64 kopiera
Gösta tackar Anna och Orvar A&O       Medlemmar i FAS styrelse, som jobbat med arrangemangen runt
för den goda maten.                             festen, tackas med en blomma.


PICT4595-01
Publiken i parkhallen, ca 250 personer                                               Foto Olle Johansson

                                                                                                                                                                      Tillbaka


                                                                                                                      Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                                TILLBAKA TILL ARKIV

 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663