Reportage


Cirkelledarträff den 18 november 2011

Ordföranden Ingvar Olsson kunde hälsa ett 45-tal personer välkomna till styrelsens terminsträff med cirkelledare.
Ingvar kommenterade den glädjande utvecklingen för cirkelverksamheten. Föreningen har nu ett 70-tal cirklar. Detta är därmed den verksamhet som engagerar flest medlemmar. Vid samrådsmöten med andra föreningar inom förbundet Aktiva Seniorer framkommer att vår förening har varit mest framgångsrik när det gäller att starta och driva cirklar. Detta beror givetvis först och främst på engagerade cirkelledare. Ingvar betonade att tillströmningen av nya medlemmar ger behov av ännu fler cirklar! Lokalerna har kapacitet för ökad verksamhet. Men det behövs ännu fler cirkelledare om efterfrågan skall kunna tillgodoses.
Efter en kort presentation av de närvarande och deras cirklar intogs mat och dryck.
Avslutningsvis lämnade Christina Palm information om nya cirklar och Gösta Larsson tog upp en del ordningsfrågar rörande lokaler och inventarier.
Sedan cirkelledarna tackats för deras mycket viktiga och uppskattade arbetsinsatser avslutade Ingvar mötet.

      Bengt-Göran Bengtsson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

PICT4747  PICT4782  PICT4756-58
Ingvar hälsar välkommen   Christina Palm informerar om nya    Gösta Larsson tog upp en del ordningsfrågar
                                      cirklar                                           rörande lokaler och inventarier.

PICT4761-68
Ett 45-tal cirkelledare kom till träffen.                                                  Foto Olle Johansson

                                                                                                                                                                 Tillbaka


                                                                                                                 Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                         TILLBAKA TILL ARKIV
 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663