Reportage


Träff för cirkelledare och resekommitté den 16 november 2012

Ingvar Olsson kunde hälsa ett 60-tal deltagare välkomna till träffen med föreningens cirkelledare och resekommitté. Han inledde med att påminna om att föreningens tre viktigaste ”ben” är månadsmöten, resor och cirklar. Styrelsen har tacksamt noterat att samtliga dessa ”ben” uppskattas av medlemmarna. Beträffande både resor och cirklar konstateras en mycket positiv utveckling. Antalet cirklar uppgår nu till dryga 80-talet! Det var en nöjd ordförande som framförde styrelsen tack för det värdefulla arbete som utförs av cirkelledarna och resekommittén.

Christina Palm, som är ansvarig cirkelsamordnare, tackade ”sina” ledare och talade om framtiden. Hon räknar med att våra nya lokaler är så väl tilltagna att det skulle vara möjligt att utöka verksamheten ända upp till 100 cirklar. Det är nu hennes ambition att vi ska nå dit! Med tanke på att föreningen nu har 1 400 medlemmar verkar ambitionen helt rätt.

Att döma av den trivsamma stämningen vid bordssamtalen under den sedvanliga måltiden fanns det mycket gemensamt att resonera om.

När Ingvar avslutade träffen bekräftade han att styrelsens tradition med terminsträffar för cirkelledare och resekommitté kommer att fortsätta.

      Bengt Göran Bengtsson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

CIMG7008  CIMG6995  PICT6040
En nöjd ordförande framförde         Christina vill utöka verksam-     Gösta talade om vikten att hålla god
styrelsen tack till cirkelledarna.     heten ända upp till 100 cirklar.   ordning i våra lokaler

CIMG6997  CIMG6988  CIMG7011
Margareta delade ut FAS-nålen      Inga hade fixat den goda kakan    Inge tackade för maten
till nya ledare                                vi fick till kaffet


PICT6013  PICT6031-32
Trivsam stämning vid borden under den sedvanliga måltiden.

PICT6025  PICT6033-34
Ett 60-tal cirkelledare kom till träffen.                                                  Foto Olle Johansson

                                                                                                                                                                 Tillbaka


                                                                                                                 Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                         TILLBAKA TILL ARKIV

 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663