Reportage


Aktivitetsledarträff 15 november 2013

Hela 69 personer satte sig till bords i våra lokaler på Storgatan mitt på lördagen den 15:e november. Det var trångt, varmt, stimmigt och trevligt när ordförande B-G Bengtsson hälsade välkommen till våra aktivitetsledare. Han tackade för att så många hörsammat styrelsens inbjudan och betonade ledarnas nyckelroll i föreningens verksamhet – aktivitetsledarna är stommen i föreningen!

Syftet med träffen är att uppmärksamma värdet av aktivitetsledarnas ideella insatser och synliggöra styrelsens uppskattning för deras viktiga arbete.

Christina Palm som cirkelsamordnare hade all anledning att vara nöjd och hon gav också uttryck för detta.
Styrelsen informerade om kaffekostnader, kostnader för kopiering till cirkeldeltagare, ordning i köket, digital information via mail, hjärtstarter m.m. Allt detta kommer aktivitetsledarna att ta upp i sina cirklar.

Framför allt så hade vi tid att umgås i samband med en god måltid med påföljande kaffe och bakelse. Som vanligt var vi flera som arbetade under ledning av vårt eminenta klubbmästarpar Gösta Larsson och den ständigt pålitliga Inga Bergh.

Styrelsen fick kvitto på värdet av denna träff av Theodor Ahrenberg som förmedlade aktivitetsledarnas uppskattning av och tack för dessa träffar.


         Thor Svensson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

PICT7563  PICT7588  PICT7596
B-G Bengtsson hälsade välkommen.  Christina Palm                   Gösta Larsson pratar om
                                                      - nöjd cirkelsamordnare.      ordningsregler.

PICT7606  PICT7613  PICT7617
Inger Gustafsson informerar     Theodor Ahrenberg tackade    Margareta Larsson delar ut nålar till nya
om den nya hjärtstartaren        styrelsen                             cirkelledare.

PICT7601-03
Hela 69 personer satte sig till bords i våra lokaler.

PICT7580-83
Det var en mycket god stämning vid borden.                                                      
  Foto  Olle Johansson
                                                            
                                                                                                                     Tillbaka      

                                                                                                              Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                   TILLBAKA TILL ARKIV

 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663