Reportage


Referat cirkelledarträff 19 april

65 studiecirkelledare som representerar nästan lika många ämnesområden samlades på träffen 19 april – pratnivån blev hög redan från början. Så var det när ordföranden Bengt-Göran Bengtsson hälsade välkommen kl 1300.
Aktiva seniorers 80-tal cirklar samlar en imponerande mängd deltagare varje vecka i våra fina lokaler. Ordförande uppmärksammade detta och betonade Christinas och cirkelledarnas viktiga roller.
Inger gav en särskild presentation av hur en hjärtstartare fungerar och används. Styrelsen överväger att köpa en att placera i våra lokaler på Medborgarskolan. Denna fråga avgörs tidigt i höst och beslutet kommer att kombineras med erbjudanden om utbildning.
Gösta tog upp några ordningsfrågor främst rörande kyl/frysutrymmen i köket. Då många nyttjar samma utrymmen krävs ordning och reda och disciplin. Det brister ibland!
Arne Persson gjorde sig till tolk för de samlade cirkelledarna och tackade för förtäring och den särskilda omsorg som Inga och Gösta alltid bjuder på. Han konstaterade att det alltid blir bra med bra folk och uttryckte sin uppskattning till hela styrelsen och till Bengt-Göran Bengtsson.

          Thor Svensson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

PICT6733  PICT6766  PICT6773
Ordföranden Bengt-Göran Bengtsson  Christina betonade cirkelledarnas  Gösta tog upp några ordningsfrågor
hälsade välkommen                           viktiga roller. Margareta delar ut
                                                       "Bi" till nya Cirkelledare

PICT6747  PICT6754  PICT6758
Inger gav en presentation av hur en hjärtstartare fungerar.

PICT6785-87
65 studiecirkelledare - pratnivån blev hög redan från början.

PICT6781-83  PICT6797
En imponerande mängd Cirkelledare                                                               Arne Persson tackade
                                                                                                                    för förtäring

                                                                                                                   Foto  Olle Johansson

                                                                                                                   
 Tillbaka      

                                                                                                              Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                      TILLBAKA TILL ARKIV
 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663