Reportage


Aktivitetsledarträff våren 2014

Vårens träff för cirkelledare och resekommitté samlade 55 deltagare.

Syftet med dessa terminsvisa sammankomster är att uppmärksamma värdet av de ideella insatser som görs av cirkelledare och resekommitté. Undertecknad, föreningens ordförande, hälsade välkommen och framförde styrelsens tack för aktivitetsledarnas värdefulla arbete.

Träffen inleddes med en välsmakande måltid med efterföljande kaffe och bakelse.

Därefter berättade cirkelsamordnare Christina Palm om planeringen inför nästa termin. Hon instämde i ordförandens tack för cirkelledarnas mycket uppskattade arbete.

Gösta Larsson informerade om rutiner som gäller i våra klubblokaler. Margareta Larsson delade ut ”bin” till nya cirkelledare.

Gästernas tack framfördes av Rolf Elamsson Bengt-Göran Bengtsson

    B-G Bengtsson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

P1010119  P1010085  P1010096
Bengt-Göran hälsade alla välkomna.          Christina Palm om plane-         Gösta Larsson informerade
                                                              ringen inför nästa termin.           om rutiner i klubblokalen.

P1010103  P1010121  P1010031
Margareta Larsson delade ut     Christina visar hur brandlarmet fungerar.          En välsmakande måltid.
”bin” till nya cirkelledare.

 P1010061
En välsmakande måltid som belöning för terminens arbete.

P1010035-36  P1010117
Gemytlig stämning vid alla borden.                                                                Gästernas tack framfördes
                                                                                                                  av Rolf Elamsson.

                                                                                                             
  Foto:  Olle Johansson
                                                     

                                                                                                                        Tillbaka      
 
                                                                                                                Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                     TILLBAKA TILL ARKIV
 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663