Reportage


Cirkelledarträff den 19 november 2010

Ordföranden Ingvar Olsson kunde hälsa ett 40-tal personer välkomna till styrelsens terminsträff med cirkelledare.

Ingvar betonade att det som sagts på mötet i april om ökat medlemsantal och behovet av fler cirklar fortfarande gäller. På förra mötet taldes om två ”flaskhalsar”. Den ena var lokalfrågan, den andra behovet av fler cirkelledare. Lokalfrågan är löst i och med de nya lokaler som disponeras från vårterminen. När det gäller rekrytering av cirkelledare konstateras att denna fråga måste ges högsta prioritet!

Även om huvudansvaret för detta arbete ligger på cirkelsamordnare Christina Palm, så behöver både styrelsens ledamöter och nuvarande cirkelledare hjälpa till med att inspirera fler medlemmar att ställa upp som cirkelledare.

Efter denna inledning inbjöd Ingvar till måltid med förhoppning om att bordssamtalen skulle handla om föreningens spännande framtid. Att döma av ljudnivån under måltiden avhandlades mycket, varav en del säkert gällde cirkelverksamheten!

Arne Persson tackade för maten och uttalade i sin egenskap av ordförande i föreningens valberedning en förhoppning om att styrelsens ledamöter skulle stå till förfogande även nästa år…

Avslutningsvis lämnade Christina Palm och Ingvar Olson information om cirklar och nya lokaler.

Sedan cirkelledarna tackats för deras mycket viktiga och uppskattade arbetsinsatser avslutade Ingvar mötet.


           Bengt-Göran Bengtsson


OBS  Du kan klicka på bilder för att förstora dom !

PICT3775  PICT3766-1  PICT3838-1
Ingvar Olsson (Ordförande)           Karin Lundborg (Medborgarskolan)     
Christina Palm (Cirkelsamordnare)

PICT3847  PICT3786  PICT3857-1
Gösta Larsson (Klubbmästare)        Till måltiden serverades valfri dryck.     Arne Persson tackade för maten.  

PICT3798-3801  PICT3802-05
Ingvar inbjöd till en måltid som tack för den gångna terminen.

PICT3806-09  PICT3814-17
Ingvar inbjöd till en måltid som tack för den gångna terminen.

PICT3818-24
Att döma av ljudnivån under måltiden avhandlades mycket, som gällde cirkelverksamheten.

                                                                                                                                                               Foto Olle Johansson

                                                                                                                                                                        Tillbaka


                                                                                                                       Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                                 TILLBAKA TILL ARKIV
 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663