Reportage


Aktivitetsledarträff 21 november 2014

Efter mingel med glögg kunde ordföranden Bengt-Göran Bengtsson hälsa 65 personer välkomna till hösten träff för aktivitetsledare. Deltagarna representerade flertalet av det dryga 80-talet cirklar som föreningen driver.

Det fanns också representanter för resekommittén, som under året ordnat femton resor för föreningens medlemmar.

Bengt-Göran framförde styrelsens tack för det mycket värdefulla ideella arbete som läggs ner av aktivitetsledarna.

Efter den goda laxtallriken med efterföljande kaffe och bakelse tog cirkelsamordnare Christina Palm upp aktuella frågor i anslutning till cirkelverksamheten och tackade för gott samarbete och ett mycket uppskattat arbete.


      Bengt-Göran Bengtsson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

P1040154-56  P1040175
Mingel med glögg.                                                                       Mingel med glögg.

P1040181  P1040198  P1040185
Mat och vin serveras - -               - - Bengt-Göran hälsar                - - festen kan börja.
                                                           välkommen - -

P1040203-05  P1040245  P1040260
65 aktivitetsledare !                                                      Christina tackade för     Margareta delar ut nålar
                                                                                  ett mycket uppskattat   till nya aktivitetsledare.
                                                                                   arbete.  

P1040251-52     P1040226
Roland Ljung ber alla läsa och begrunda skylten som      Styrelsen tackar för en stor insats den gångna
sitter på väggen.                                                            terminen.

P1040227-28            P1040233
Dags för kaffe och Ingas bakelse.                                                           Gästernas tack framfördes av
                                                                                                            Theodor Ahrenberg.

P1040212-18
God stämning vid borden:

P1040219-23
God stämning vid borden:

                                                                                                                 Foto:  Olle Johansson
                                                     

                                                                                                                        Tillbaka      
 
                                                                                                                Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                     TILLBAKA TILL ARKIV
 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663