Reportage


Föreningsstämma Aktiva Seniorer 17 februari 2018

Lördag 17 februari kl 14.00 var det dags för föreningsstämma i Aktiva Seniorer i Trollhättan. Formellt sett är detta en synnerligen viktig aktivitet i en idéell förening men intresset från medlemmarnas sida är svagt (och det är inte utan att vi förstår detta). Det är ju en tillställning som följer fastsällda rutiner och innehåller oftast inget överraskande. Så även denna gång då mötesordförande Sölve Svernlöv med rutin och finess guidade oss genom dagordningen. Utöver de som måste vara närvarande (styrelsen, revisorer och valberedning) var det ett 10-15 talet medlemmar som intresserade sig för årsmötet denna gång.
Inga motioner från medlemmar hade inkommit, mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2017 efter att sekreterare Ing-Britt Widing läst delar av verksamhetsrapporten och kassören Stig Berger föredragit resultat- och balansrapport. Mötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100 kr. Mötet beslutade också om personval till styrelsen vilket innebär bara en viktig förändring – som ny ledamot och kassör valdes Conny Karlsson. Bra läge tycker jag som sittande ordförande och hälsar Conny välkommen i gänget!
Såväl valberedning under ledning av Bengt-Göran Bengtsson som revisorer Roger Karlsson och Franck Linné kvarstår. Detta välkomnar jag då båda funktionerna verkligen varit till stort stöd under den gångna mandatperioden.

               Olle fotade som vanligt och Thor skrev texten.


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

Ars2018-09  Ars2018-01
Styrelsebordet.                                                                                            Stämmans ordförande Sölve
                                                                                                                   Svernlöv.

Ars2018-02  Ars2018-04  S2040023
Valberedningen Gengt-Göran .   Kassören Stig Berger - -       - - föredrog resultat- -
Bengtsson

Ars2018-10
- - och balansrapport

S2040044  S2040082  Ars2018-03
revisor Roger Karlsson                               Joel Danielsson tackar .     Sölve avtackas av ordf. Thor
                                                                för   maten                        Svensson.

Ars2018-08
Mötet avslutas med enkel måltid.


                                                                                                                   Foto  Olle Johansson
 
                                                                                                                   
Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                   TILLBAKA TILL ARKIV