Reportage


Föreningsstämma 2013

Föreningens årsmöte 2013-02-16 var förlagt till våra klubblokaler på Storgatan. Förhandlingarna leddes av
Eskil Härnesand.
Ordföranden Ingvar Olsson hade avböjt omval. Till ny ordförande valdes Bengt-Göran Bengtsson. Ny vice ordförande blev Thor Svensson.
Ledamöterna Gösta Larsson, Lisbeth Andersson, Inga Berg och Olle Johansson omvaldes, Inger Gustavsson nyvaldes.
Ledamöterna Elisabeth Hagberg, Margareta Larsson och Christina Palm har ett års kvarstående mandattid.

Vid avtackningen av Ingvar Olsson uppmärksammades föreningens mycket framgångsrika utveckling under Ingvars fyra år som ordförande. Föreningen har nu över 1400 medlemmar och utbudet av aktiviteter har ökat kraftigt. Reseverksamheten har fördubblats och antalet cirklar har ökat till 80 per vecka med totalt ca 700 deltagare. Även övriga aktiviter har haft stor tillväxt.

Efter årsmötet intogs en enkel måltid.


     Bengt-Göran Bengtsson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

PICT6230  PICT6276  PICT6264-001  PICT6268
Ordförande Ingvar Olsson         Stämmans ordförande   Ekonomisk redovisning av   Föreningens revisor Rolf
öppnar stämman.                     Eskil Härnesand          Margareta Larsson              Bertilsson godkänner !

PICT6305  PICT6306  PICT6316
Ingvar avtackas av nyvalde ordförande         Ingvar tackar för de           Ingvar överlämnar "föreningspärmen" till
B-G Bengtsson                                        gångna åren.                    nye ordföranden.

PICT6244-45  PICT6247-49
Styrelsen.                                                                  Ca 30 personer kom till årsstämman.

                                                                                                                               Foto  Olle Johansson
                                                   

                                                                                                                     Tillbaka      

                                                                                                              Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                                                      TILLBAKA TILL ARKIV
 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663