Reportage


Föreningsstämma Aktiva Seniorer 13 februari 2016

Ordförande Bengt-Göran Bengtsson hälsade alla välkomna till föreningsstämman 13 februari 2016. Sölve Svernlöv valdes att leda mötesförhandlingarna. Efter att vi tagit del av verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse beviljades den nuvarande styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

Sölve konstaterade att medlemsantalet har ökat och att hälften av medlemmarna deltar i cirklar. Han uttrycker sin tillfredsställelse över reseverksamhet och andra aktiviteter och över vår ekonomi. Ett positivt resultat trots att hela 60.000 kr reserveras för jubileumsfirande i oktober 2016.

Föreningsavgiften beslutades vara oförändrad för 2017 - 100 kr/år.

Ordförande Bengt-Göran Bengtsson och vice ordf. Thor Svensson valdes för ytterligare ett år. Styrelsen i övrigt är oförändrad så när som på kassören. Margareta Larsson slutar och ny är Tuula Karlsson som valdes på 2 år. Ny valberedning under ledning av Joel Danielsson består av Margareta Larsson och Clas-Göran Petré . Övriga i styrelsen kvarstår genom omval.

Eskil Härnesand gjorde sig till tals för föreningens medlemmar med ett stort tack till styrelsen för dess arbete och engagemang. Mötet avslutas med att B-G tackar Sölve för hans insats. Ett känslosamt inslag tillkom med avtackning av avgående kassören Margareta Larsson

Tack Margareta för de många år som du med stor kompetens och positiv anda gjort värdefulla
insatser för Aktiva Seniorer.

Mötet avslutas med välsmakande traktering av Gösta och Inga.

Efter årsmötet samlas styrelsen för konstituering. Till detta återkommer vi på nästa månadsmöte.


Text och foto Thor Svensson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

P1050894  P1050889  P1050888
Ordförande Bengt-Göran
Bengtsson hälsade alla
välkomna.
Föreningsstämman 13 februari 2016 Sölve Svernlöv valdes att leda
mötesförhandlingarna.

P1050902  P1050885  P1050924
Joel Danielsson
valberedningen
 
Föreningsstämman 13 februari 2016. Tuula Karlsson
- ny kassör

P1050919  P1050905  P1050912
Kassören Margareta Larsson avtackades med blommor  

 
Stämmans ordförande Sölve Svernlöv tackades med en blomma.   Tack Margareta för de många år som du gjort värdefulla insatser för Aktiva Seniorer.
 

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                Foto  Thor Svensson 
                                                   

                                                                                                                        Tillbaka      
 
                                                                                                                Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                   TILLBAKA TILL ARKIV
 

    
AKTIVA SENIORER
TROLLH?TAN
Storgatan 19
46130 Trollh?tan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redakt?:   Olle Johansson  0520 / 31663