Reportage


Föreningsstämma Aktiva Seniorer 18 februari 2017

Tre värdeskapare slutar!

Tre betydelsefulla medlemmar slutar sina uppdrag. De är Inga Bergh, Bengt-Göran Bengtsson och Joel Danielsson som var och en arbetet minst tio år för våra medlemmar. Ingas gemytträffar är redan historiska, Bengt-Görans ledarskap och inte minst han finurliga inspel på månadsmöten och gemytträffar väcker respekt och beundran. Till sist Joel som har arbetet såväl lokalt i Trollhättan som inom Förbundet. Han namn dyker upp på papper och på bilder överallt. Nu senast under vårt jubileum. Hans föredragning av valberedningens förslag på stämman godtogs i sin helhet och beslutades. B-G tar Joels roll i den nya valberedningen. Som väntat beviljade mötet den avgående styrelsen ansvarsfrihet på förslag av revisorerna.

Vår trogne vapendragare Eskil Härnesand sammanfattade sin och andras syn på föreningen som välskött med imponerande många aktiviteter på programmet. Han konstaterade också att trots att föreningen haft stora kostnader för den fina jubileumstillställningen så är ekonomin god med pengar i kassan.

Den pågående styrelsen med sina respektive ansvarsområden ser ut så här:
 
     Thor Svensson
     Lisbeth Andersson
     Ing-Britt Widing
     Tuula Karlsson
     Gösta Larsson
     Inger Gustafsson
     Christina Palm
     Olle Johansson
     Stig Berger
Ordförande
Vice ordförande, Resesamordnare
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Vice klubbmästare
Cirkelsamordnare
Webbredaktör
Ledamot

Efter att stämmans ordförande Sölve Svernlöv klubbat för avslutning fick han bevis på vår uppskattning i form av en fin vårbukett med tulpaner. Tack för väl förberedda och korrekt genomförda årsmötesförhandlingar.

           Thor skrev texten och Olle tog bilder och filmade.


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

Stamma2017_01  Stamma2017_04  Stamma2017_02
Bengt-Göran lämnar över ordförandeklubban till Sölve Svernlöv Sölve Svernlöv ledde stämman - - - - och klubbade flera viktiga beslut.

Stamma2017_03  Stamma2017_07  Stamma2017_11
Revisor Rolf Bertilsson beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Joel Danielsson valberedningens ordförande. Ny ordförande Thor Svensson.

Stamma2017_06  Stamma2017_05  Stamma2017_17  Stamma2017_08
Ny ledamot Stig Berger. Ny vice ordförande Lisbeth Andersson . Ny vice klubbmästare Inger Gustafsson. Eskil Härnesand tackade styrelsen för en välskött förening.

Stamma2017_09  Stamma2017_10
Thor tackade Sölve för en väl genomförd stämma. Thor tackade Joel, Bengt-Göran och Inga för deras insatser i föreningen.

Stamma2017_12  Stamma2017_14
Inga avtackades för alla trevliga Gemytträffar under många år. Inga tackar Bengt-Göran för allt stöd med Gemytträffarna

Stamma2017_16
31 personer kom till årsstämman 2017.

           Ingas sista Gemytträff 2017-02-11


Stamma2017_29
Ingas sista Gemytträff 2017-02-11

Stamma2017_31  Stamma2017_32  Stamma2017_18
Inga hälsade alla välkomna till Gemytträffen och presenterade dagens meny och underhållare - -   - - Lars-Erik Frändberg. Lars-Erik skapade mycket god stämning med sång och musik.

Stamma2017_19
Lars-Erik skapade mycket god stämning med sång och musik.

Stamma2017_20  Stamma2017_21  Stamma2017_23
Inga lämnar över "Gemytstafettpinnen" till Inger Gustafsson. Tack till och från en trogen gäst i Gemytträffarna. Kerstin avtackas för sina insatser med Gemytträffarna.

Stamma2017_26  Stamma2017_22  Stamma2017_24
Bengt-Göran tackar Inga för hennes insatser med Gemytträffarna. Slutligen får Inga en fin blombukett som
tack för alla år hon arrangerat Gemytträffarna.
- - "nu kan jag
           koppla av" - -

Stamma2017_25  Stamma2017_30  Stamma2017_28
- - dags för deserten. Tack ! Inga och Bengt-Göran. Gruppen bakom Gemytträffarna, Vera, Inga, Bengt-Göran, Kerstin.

                                                                                                                   Foto  Olle Johansson
                                                   
                                                                                                                           Tillbaka      
 
                                                                                                                   
Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                                   TILLBAKA TILL ARKIV