Reportage


Månadsmöte 5 mars 2018

Med sina 300 sidor och 400 bilder utgör boken Göta Älvdalen –berättelser och bilder en värdefull dokumentation om vår landsända. Bokens omfattning och en kvalificerad litteraturförteckning skvallrar om det ambitiösa arbete som tagit Bo Björklund flera år att göra. Bo berättade hur älven under 1800-talet var full av segelfartyg och om alla varven som var sysselsatta med nytillverkning och reparationer. Det var liv och rörelse kring, på och vid älven. Matroser som gick på land och drog segelfartygen när vinden låg fel, eller uteblev. Krogarna låg tätt. Kring sekelskiftet kom så ångmaskinen och förändrade hela bilden. Kring Göteborg fanns varken timmer eller duglig lera att göra tegel av så behovet av frakter var stort vid bygget av den nya staden i älvmynningen. Edsvägen för transport av gods förbi fallen i Trollhättan var också den livligt trafikerad.

Kring 1916 försvann småbåtstrafiken och ersattes av större båtar. Dessa ställde krav på muddring i älven, på slussar och broar. Vid denna tiden hade Olidanstationen byggts, slussar tagits i bruk, Karls grav restaurerats. Vi gick in i elektrifieringens och förbränningsmotorernas era. Omvälvande minst sagt.

Om allt detta och mycket mera berättade Bo. Han hann med skrönor om Selma Lagerlöf, om ”rida, rida ranka, hästen heter Blanka” och kungamöten på Bohus fästning, om Ormoskärmen i Nordre älv och Vänerns vattenreglering. Utomordentligt intressant och fängslande måndag förmiddag. Bo höll på att inte få något kaffe på grund av bokförsäljning.

Efter kaffet tog förre ordföranden Bengt-Göran Bengtsson till orda. Han vände sig till avgående chefen på Medborgarskolan Karin Lundborg som under sin tid ”avverkat” åtta FAS-ordförande. Hon har varit med hela resan kring det värdefulla samarbete som finns mellan FAS och Medborgarskolan. B-G överlämnade en slussport med en liten hälsning från fem ”ordföringar” som fanns i lokalen. Undertecknad överlämnar så en fin blombukett till Karin som också hon tackade för gott samarbete.

Som valberedningens ordförande passade B-G på att presentera den nygamla styrelsen med en ny ledamot – Conny Carlsson som kassör.

Efter föreningsinformation avslutades mötet med en välkomsthälsing till nästa månadsmöte 9 april. Då träffar vi ”Fina damer från förr” minsann.  Vi ses då.

                           Foto Olle Johansson, text Thor Svensson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

P1130819  P1130886  P1130821
Bo Björklund berättade om Götaälvdalen

P1130841x  P1130828  P1130836x

P1130846x  P1130862  P1130864

P1130858  Gota29  Gota28
                                                Vänersborgs hamn 1792                  Vänersborgs hamn 2000 talet

P1130845  P1130892  P1130891
Surteraset 1950                                    Thor tackar  Bo med en modell av en slussport från 1800

Gota15  Gota18  Gota22
Bengt-Göran Bengtsson tackar avgående chefen på Medborgarskolan Karin Lundborg

Gota23  Gota24  P1130906
Thor tackar Karin med blommor                                                      B-G på att presentera den nygamla
                                                                                                                                     styrelsen

PanoramaG3x
Publik i parkhallen 338 personer.

                                                                                                                                                     foto Olle Johansson
  

                                                                                                             Tillbaka till Löpsedel

                                                                                                             TILLBAKA TILL ARKIV