AKTIVA SENIORER
Resekommittén  i samarbete med Karl-Everts Busstouring


Sommarresa i historiska Falbygden
Tisdag 3 Juli 2018


Avresa kl 09.00 från Resecentrum i Trollhättan, Gate 14 OBS !!

I år går vår sommarresa till historiska Falbygden. Vi börjar med att åka till Gökhems kyrka där
vår guide Niclas Fällström möter upp och följer med oss under dagen. Här kommer vi också att
plocka fram kaffe och smörgås innan resan börjar på allvar.

Varför är historia viktigt? Historien påverkar vår uppfattning av samtiden och våra
perspektiv på framtiden, människor har därför i alla tider skapat historiska berättelser för
att tolka verkligen och påverka sin omgivning . Kunskaper i historia ger oss redskap att
förstå och förändra vår egen tid.

Dagens program innehåller Falbygdens Megaliter vid Luttra, Ålleberg och Karleby där det
finns ett stort antal gånggrifter av ansenlig dimension. Vi besöker också Kata Gård i Varnhem.

Megalitgravarna brukar ibland indelas i olika grupper. I Skandinavien kan man se tre olika typer
av megalitgravar: dösar, gånggrifter och hällkistor.

Dös
En typ av megalitgrav är dös. Ofta ligger dösen inom en rektangulär hög (långdös), eller en
rund jordhög omgiven av resta stenar kallad (runddös). Hagadösen på Orust är ett exempel
på en runddös. Tittar man noga kan man se stenarna runt graven. Dösen är troligen den allra
äldsta typen av megalitgrav och förekommer i hela västra Europa från Portugal till södra
Norge. I Sverige har man funnit runt hundra stycken dösar. På Falbygden är dösarna mer
sällsynta om man jämför med Skåne som har de flesta. 1910 hittade man en dös i Slutarp
cirka en mil söder om Falköping. Den var formad som en kista och innehöll ben från 30-40
människor.
Slutarpsdösen är en unik megalitgrav,dess vackra takblock har många skålgropar.
Niclas kommer att visa oss den.

                      
¨                      Hagadösen på Orust är en så kallad runddös

Gånggrift
En gånggrift är en form av megalitgrav från yngre stenåldern (bondestenåldern) som tros
efterträda dösen som begravningsätt. Graven tillhörde sannolikt en grupp människor från en
boplats i närheten. I gånggriften lades kroppar från många personer, men det var långt ifrån
alla som begravdes på ett sådant sätt. Man räknar med att några få från varje generation
lades i gånggriften. Vilka det var kan vi bara gissa oss till. De döda begravdes med benen
uppvikta mot kroppen i en position som kallas hocker. Gånggriften hade förutom en
gravkammare också en övertäckt gång. Kammaren tätades och täcktes över med en jordhög.
Det var viktigt att hålla kammaren så tät som möjligt.


Hällkista
Under den senare delen av bondestenåldern börjar man begrava människor i så kallade
hällkistor. Precis som i gånggrifterna och dösarna har man funnit ben från olika personer i
hällkistegravarna. En hällkista var uppbyggd av flata väggstenar placerade i en rektangel.
Ovanpå dessa lades flata hällar som ett tak. Ibland har hällkistorna också flera rum. Gränsen
mellan rummen markeras genom två motsatta stenar, tillhuggna så att de bildar ett så kallat
gavelhål. Hällkistor är vanligast i Götaland, Värmland och Närke.

                         
                          Lämning av en hällkista vid Skattegården i Västra Kleva

Gånggriften i Luttra har en tydlig profil. Till höger skymtar Ålleberg.

Ålleberg, några kilometer sydost om Falköping är ett platåberg och tillhör västgötabergen. Berget
når en höjd av 330 meter över havet och är relativt litet till ytan och topplatån är bara cirka 100
hektar. Namnet Ålleberg antas komma från det lokala ordet ålla som betyder sänka.

LUNCH serveras på Restaurang Wrågården, som ligger i närheten av Falköping.
Bisonkött finns på vår meny!


På denna gård finns det ett 70-tal bisonoxar, dovhjortar och highland cattel.
Ärtan och Ebbo heter två tama älgar.

                             

Nästa historiska nerslag är i Varnhem - Kata GårdVid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna gjort
sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet.
Här finns ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden.
Kyrkans krypta är kanske Sveriges äldsta bevarade rum! Här finns också en kristen gravplats
som började användas redan på 900-talet – sensationellt tidiga dateringar! Runt omkring
ligger de äldre gravhögarna från järnåldern som visar att gårdens historia går långt tillbaka
i forntiden. Här öppnades i maj 2017 en helt ny spännande informationsbyggnad där modern
arkitektur möter 1000-åriga murar. Platsen kallas Kata Gård efter den kvinna som härskade
på storgården under vikingatidens slutskede.


Härefter åker vi tillbaka till Gökhem där vi säger ”tack och adjö” till Niclas och återvänder till
Trollhättan där vi beräknas att vara c:a kl 17.15.

Pris:          400 kronor per person
Ingår:
       Bussresa
                 Kaffe med rostbiffssmörgås från bussen
                 Lunch (Bisonoxe från gården), potatis och grönsaker efter säsong, lättdryck,
                 hembakt bröd, smör, kaffe & dessert.

Anmälan till:
Resekommittén på månadsmötet måndagen 5 mars 2018
därefter till
Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00

OBS! Bokningen är bindande

Betalningen oss tillhanda senast den 31 maj 2018
För inbetalning var vänlig betala via bankgiro 453-6629.
Var god ange: Namn, adress, resans namn, datum för resan.


Hjärtligt Välkomna!


       Aktiva Seniorer Trollhättan

       gm
       Karl-Everts Busstouring

__________________________________________________________________________

Postadress                       Telefon                        Bankgiro               Postgiro
Kardanvägen 9                0520-325 43                  453-6629               47148-2
461 38 Trollhättan


                                                                                                             TILLBAKA