Reportage
        
 


Möte med nya medlemmar 2015-10-19

Vår ordförande Bengt-Göran Bengtsson hälsade välkommen och konstaterade att föreningen växer. Många nya medlemmar har tillkommit under året och flera kom till dagens möte. Vi är över 1550 medlemmar nu. Efter en kort presentation av styrelsen och av riksförbundet riktar B-G sig till de närvarande med frågan: vad förväntar ni er av oss och hur kom ni i kontakt med FAS. Alla fick en minut på sig och detta blev en intressant redovisning av motiv och skäl. Det visar sig att flera är gamla SAAB´are, Vattenfallare och före detta offentliganställda. Nästan alla vittnar om att de är relativt nyblivna pensionärer med skilda intressen och förväntningar. Ett urval av sådana intressen och motiv anmäldes: att spela piano, resa, träna på Älvhögsborg till rabatterat pris, språkcirklar och gitarrspel. Många annonserade intresse för körsång och släktforskning. Matlagning var också på tapeten. Christina som cirkelsamordnare fick bra underlag för planering men tvingades också att konstatera att i flera fall råder brist på cirkelledare, vilket också ordförande återkom till. Efter kaffe pratade Inger Gustavsson om kurs i hantering av hjärtstartaren och om åtgärder vid luftvägsstopp. Detta resulterade i många anmälningar direkt på mötet.

Vi pratade om hemsidan, om månadsmöten och om resor, om anmälningsförfarande m.m. Efter en timmes intensiv information och samvaro avslutade B-G möte med : ”Välkomna till Föreningen Aktiva Seniorer-FAS”. Vi arbetar politiskt och religiöst oberoende bara för att tillfredsställa medlemmarnas intressen.

     Thor Svensson


Vår ordförande Bengt-Göran Bengtsson hälsade välkommen.


 
Alla fick en minut på sig att presentera sig.
 

 

                                                                                                                                                             Foto Olle Johansson

                                                                                                                                                            
Tillbaka

                                                                                                                Tillbaka till Löpsedel