Reportage
        
 

Referat från möte med nya medlemmar oktober 2017

Ett trivsamt möte med de dryga 20-talet nya medlemmar som valt att komma till höstens informationsmöte måndagen 16 oktober kl 16.00. Mötet genomfördes på känt maner med allmän information om FAS. Det handlade förstås om månadsmöten (Thor och Lisbeth), om gemytträffar och hjärtstarter (Inger), om kören (Gudrun Ekholm) och om resor(Lisbeth). Värdet av digitaliseringen omvittnades (Stig). Med Olles bilder som illustration fortsatte vi att prata om cirklar (Christina) och banne mig om hon inte fick till någon ny cirkel. Alla sådana nyheter kommer på månadsmötet nästa gång 6:e november.

Efter kaffe kom vi till den viktigaste punkten som handlar om ”varför gick du med i FAS och hur gick det till”. Dessa vittnesmål från medlemmarna ger oss viktig information. Här får vi höra allt från att ”vi är nyinflyttade”, tips från kollegor och vänner till att ”svärfar hade varit med i starten”. Många vittnade om värdet av träning på Älvhögsborg och att de fått information genom vänner och bekanta. Flera framhöll värdet av att föreningen arbetar fritt från religiösa och politiska värderingar.

                Thor skrev och Olle fotade


                                                                                                 
                    Foto:  Olle Johansson
 

 


                                                                                                                Tillbaka till Löpsedel