Reportage


Aktivitetsledare fredag 26 april 2019

Ett sextiotal aktivitetsledare för cirklar, resor och klubbmästare hade hörsammat inbjudan till vårens fest. Vi startade kl. 13.00 med att Inger gav lite förhållningsregler för dagens buffé bestående av pasta och kallskuret kött och korv med tillbehör. Stämningen var på topp med mycket prat och skratt som vanligt. Stig skickade runt en lista med bärighet på GDPR och en förkylningshes Christina hade koll på närvaron på en annan lista. Hon avstod från den sedvanliga betraktelsen över konsten att hålla tal men adresserade de närvarande med ett stort tack för deras betydelsefulla insatser.

Dagens kaka till kaffet fick godkänt av Mats efter att de flesta hade hunnit backa på buffén. Christina delade ut vårt fina bi till nya cirkelledare och Elizabeth Mattsson blus dekorerades också med ett bi.

Sammantaget var det ett uppsluppet och trevligt möte som avslutades efter c:a två timmar.


 Foto Olle, Text Thor
 


S2400241  18_2019_Aktivitet  06_2019_Aktivitet  25_2019_Aktivitet
Thor Hälsar välkommen
till terminens aktivitets-ledarträff
Inger gav lite förhåll-ningsregler för dagens buffé - - - - - - och visar dagens dryck. Stig skickade runt en lista med bärighet på GDPR

23_2019_Aktivitet  21_2019_Aktivitet  15_2019_Aktivitet
Christina hade koll på närvaron på en annan lista Christina delade ui vårt fina bi till nya vice
ordf. Elizabeth Mattsson
Lisbeth tackar resekomittén.

10_2019_Aktivitet  08_2019_Aktivitet  Panorama 4
Dags för att hämta maten. Matkö - - - - - - pasta och kallskuret kött och korv
med tillbehör.

S2400255  S2400256  S2400258
Stämningen var på topp med
mycket prat och skratt
Stämningen var på topp med
mycket prat och skratt
Dagens kaka till kaffet fick godkänt av Mats

Panorama 12
Sammantaget var det ett uppsluppet och trevligt möte som avslutades efter c:a två timmar.

Foto Olle Johansson