Reportage



Föreningsstämma 2 mars 2019

Lördag 2 mars kl 14.00 var det dags för föreningsstämma i Aktiva Seniorer i Trollhättan. Formellt sett är stämman/årsmötet föreningens högsta beslutande organ men den lockar inte så många medlemmar. Vi var knappt 30 personer inklusive valberedning, styrelse, revisorer och andra som måste närvara.

Dagordningen är given av stadgarna och stämmoordförande Sölve Svernlöv kunde även denna gång leda oss genom dagordningens punkter utan några större överraskningar. En motion besvarades gällande kollektiva busstrafiken i centrala staden. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018 efter att sekreterare Ing-Britt Widing läst delar av verksamhetsrapporten och resultat- och balansrapport blivit föredragen. Mötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100 kr och antog nya föreningsstadgar som i skrivande stund redan har blivit godkända av Förbundsstyrelsen.

Mötet beslutade också om personval till styrelsen vilket innebär bara en viktig förändring – som ny ledamot och vice ordförande valdes Elizabeth Mattsson. Såväl valberedning under ledning av Bengt-Göran Bengtsson som revisorer Roger Karlsson och Franck Linné kvarstår.

Stort tack till Sölve som återigen lett mötet på sitt lugna och rutinerade sätt.

Efter en enklare förtäring samlades den nygamla styrelsen till konstituering.

    Olle fotade som vanligt och Thor skrev texten.


 



01_Arsm-2019  20_Arsm-2019_S2380006  22_Arsm-2019_S2380019  11_Arsm-2019
Thor hälsade stäm-mans deltagare välkomna. Till stämmoordförande valdes Sölve Svernlöv. Ingbritt Widing valdes till stämmans sekreterare. Sölve ledde mötet på sitt lugna och rutinerade sätt.

05_Arsm-2019  10_Arsm-2019  09_Arsm-2019  25_Arsm-2019_S2380032
Revisonsberättelsen - Roger Karlsson. Valberedningen ordf. Bengt-Göran Bengtsson. Nyvald vice ordf. Elizabeth Mattson. Sölve tackas med en blomma.

16_Arsm-2019_Panorama8
Styrelsen

14_Arsm-2019_Panorama2  29_Arsm-2019_S2380039
Knappt 30 personer deltog i mötet.   Mötet avslutades med en enklare förtäring.  

Foto Olle Johansson