Reportage


Månadsmöte 4 november 2019

395 personer kom till Parkhallen den 4 november för att lyssna till Chefen för Tillväxt och Utveckling Håkan Falck som berättade vad som är på gång i vår kommun.

Håkan presenterade sin organisation som består av fem ben: Agenda21/Energi, Näringslivsenheten, Planering, Social hållbarhet och Mark och Exploatering. Nu arbetar de efter den senaste översiktsplanen från 2018, som har mynnat ut i detaljplaner för olika områden.

På en karta över kommunen gick Håkan igenom alla ytterområden först och slutade med den förlängda centrumbilden med Vårvik, Hjulkvarnelund och Stridsbergsbron. Ska Trollhättan nå sitt mål på 70.000 invånare till år 2030 måste framförallt bostäder byggas. Det är mycket att ta hänsyn till. Lärketorpets utbyggnad har bromsats upp på grund av krav i förhållande till flygplatsen. Utbyggnaden på Överby Västra som blev klar 2018 har lett till att en liten sjö har bildats för att ta hand om dagvatten med en partikelavskiljare för metaller, som annars skulle hamna i Göta Älv.

Vid byggnation nära vattnet måste hänsyn tas till skredsproblematiken. Utefter älvens strömsida har förstärkningar gjorts på grund av kvickleran.

Hults Höjd, Halltorps Gård och Gulsparven är andra områden där det byggts många nya bostäder. I vissa områden är det krav på att hälften av bostäderna ska vara hyresrätter. Trygghetsboende förekommer också, vilket innebär större ytor och en gemensam samlingslokal samt bovärd som kan hjälpa till med aktiviteter. Denna boendeform finns bara i kommunal regi, t ex Gulsparven och Mars.

Ett annat bekymmer när centrum förtätas är parkeringsplatser. Bilpool, närhet till tåg och allmänna kommunikationer vägs in. Anledningen till att Trollhättan fick Högskolan 2008 berodde på att vi kunde garantera studentbostäder. Det har varit tufft att leva upp till, fortsätter Håkan, men det har gått. Nu ska fler studentbostäder byggas på Innovatum-området.

Nysätra, Ryrs Gård, Sylte och Alingsåker är andra områden där det också byggs.

Det finns både för-och nackdelar med att bygga på jordbruksmark likaväl som skogsmark. Det är alltid kontroversiellt när man tar jordbruksmark i anspråk.
Behovet av bostäder är stort i hela landet, vilket är lätt att förstå när antalet invånare per bostad är 2,06. Äldre bostadsrätter är mer populära än nya på grund av lägre månadsavgifter.

Trafikverket har fått uppdrag att bygga nya slussar men hur sträckningen ska vara är inte klart ännu.

Detaljplanen för det nya området Vårvik innebär:
1) Hållbar livsstil, dvs det ska vara lätt att göra rätt
2) Byggnation med höga hus i trä av miljöskäl
3) Stor variation på bostäder och kravlösa mötesplatser
Saneringen av Stridsbergs industriområde kräver att man gräver bort två meter av ytskiktet och ersätter med ny jord. Det är ett arv från Ferrolegeringar plus olja från en båt som har läckt, berättar Håkan vidare. Biologerna har även upptäckt en unik art av fladdermus som gör att belysningen på bron och strandpromenaden måste anpassas.

Efter kaffepausen förklarade Stig Berger vad bokstäverna ICE betyder och visade hur vi kan ställa in våra telefoner så ambulanspersonal och läkare kan få mer information om oss om vi inte själva är kontaktbara. Denna information finns tillgänglig på vår hemsida.

Vidare följde föreningsinformation och program för vår nästa träff i december som är framflyttad till den 16 december.

                       Elizabeth MattssonPDF-dokument:
              - Fotobilder från Håkan Falcks presentation
              - Stig Berger om ICE
 

   
Håkan Falck Håkan Falck Håkan Falck

   
Senaste översiktsplanen från
2018
Senaste översiktsplanen från
 2018
Statistik över boende

   
Nytt bostadsområde i Vårvik Vårvik Nytt bostadsområde i Vårvik

   
Förslag till nya bron över älven. Elizabeth tackar Håkan med en blomma Stig Berger om vad bokstäverna ICE betyder

Publiken i parkhallen    

Foto  Olle Johansson