Reportage


Månadsmöte 16 december 2019

Vilken julstämning vi fick uppleva på månadsmötet den 16 december! Det var ett 30-tal skolbarn som ställde upp och bildade ett fint Luciatåg som leddes och ackompanjerades av Anna Colliander. Det kändes fint när vi traditionsenligt släckte ljuset och fick lyssna till vackra röster som framförde både seriösa och käcka julvisor. Det är en hel del övning innan alla är samstämmiga och har tränat in all text. Anna Colliander avtackades med en julbukett och barnen fick en välförtjänt fika.

Efter sedvanlig fikapaus fick vi lyssna till vår egen kör under ledning av Gudrun Eklund. Repertoaren presenterades av Eyvind Zackariasson. Kören började med Frans Michael Franzéns Bereden väg för Herren, som var klädd i en gånglåts tempo. Sedan följde både sakrala och profana musikstycken som avslutades med Rudolf med röda mulen. Kören spred en sådan glädje att vi riktigt längtade till julen.

Enligt vår jultradition lottades ett flertal chokladaskar ut på entrébiljetterna. Det blev sju lyckliga vinnare.

Vår ordförande gav oss en hel del föreningsinformation innan valberedningens ordförande berättade om arbetet med att rekrytera nya styrelsemedlemmar inför stämman i mars 2020. En del förändringar kommer det att bli i förhållande till nuvarande styrelse.

Lisbeth Andersson berättade om vårens resor, där det stora dragplåstret musikalen ”Såsom i Himmelen” blev fulltecknad redan under dagens möte.

Christina Palm informerade om nya cirklar som är på gång och där det fortfarande finns plats.

Kontaktpersonen för gemytträffarna är Christina Lundmark, som också presenterade menyn till nästa gemytträff i januari.

På nästa månadsmöte som är den 13 januari får vi träffa Annika Blixt som ger oss goda råd på en sund livsföring och tips på att komma i balans.

Vår ordförande Thor Svensson avslutade med att önska alla God Jul och Gott Nytt År!                Elizabeth Mattsson

Lucia tågar in    

Luciatåget    

   
Arets lucia Tomtar Anna Coliander avtackas

 
Aktiva seniorers kör - -   - - under ledning av Gudrun Eklund

Kören sperd glädje i hela parkhallen.    

   
Gudrun och kören tackas. Dragning i jullotteriet. Lycklig vinnare


Publiken i parkhallen 377 personer.

Foto  Olle Johansson