Reportage

Månadsmöte 3 februari 2020

 

Flygets framtid var rubriken för februari månads möte.

Flygplatschef Anna Råhnängen inledde med att konstatera att flyget är det säkraste färdsättet och fortsatte sedan med att ge en intressant historik över flygets historia här på Trollhättan - Vänersborgs flygplats.

Här har topphemlig flygträning förekommit av finska piloter, moderna jaktplan har byggts och flygplatsen har varit tillgänglig för stöd till försvarsmakten, brandflyg, ambulansflygtransporter, träning både för plan och helikopter. Företaget Nevs har utnyttjat Malöga för sina egna plan med personal från Kina. Emellanåt har det även förekommit charterflyg till bland annat Dubrovnik, Prag och Budapest.

Idag är det bara flygbolaget BRA som flyger passagerare från Malöga med resmålet Bromma. Personalen är bara 17 personer som har mycket flexibla befattningar. Det kan vara samma person som kollar biljetter och senare hjälper till i säkerhetskontrollen.

Regionen är mycket attraktiv och 2018 ökade flyget med 12%. För 2019 har det minskat, troligen beroende på miljödebatten. Flygplanen drivs fortfarande i stor utsträckning på fossilt bränsle även om biobränsle ökar. Omställningen är dock dyr och många undrar om inte staten ska ta den kostnaden. Idag kompenserar många resenärer genom att betala extra för att öka delen biobränsle.

Eldrivna flygplan finns redan idag men kan bara ta ett fåtal personer och köra korta sträckor. Det finns många små flygplatser i Sverige. Där kan eldrivna flygplan trafikera mellan mindre orter på landsbygden direkt utan att som idag resa till Bromma för att därifrån resa vidare till en annan ort.

Malöga flygplats är med i projektet Grön flygplats som medfinansieras av EU och Tillväxtverket som fokuserar på bland annat bränslesnålare flygplan och ökad beläggningsgrad. Verksamheten på flygplatsen är redan nu fossilfri så när som på en gräsklippare.

Därefter fortsatte Camilla Brydolf från flygbolaget BRA, som står för Braathens Regional Airlines, och är ett svenskt flygbolag med inriktning på affärsresor. De bedriver såväl reguljärtrafik som charter. Camilla berättade att de har 2,2 miljoner resenärer och 45.000 flygningar per år och flyger till 15 destinationer i Sverige (till och från Bromma).

För att effektivisera och inte låta planen stå stilla mitt på dagen flyger de även till Oslo, Tallinn, Berlin och Lyon vissa turer i veckan. De samarbetar också med Volvo med flyg mellan Göteborg och Tyskland två gånger per vecka.

Flyget utmålas ofta som miljöbov i media. Men fördelat på nationella utsläpp står inrikesflyget för 1% av koldioxidutsläppen, mycket mindre än vägtrafiken.

Camilla berättade vidare att med biobränsle i tankarna på de befintliga planen minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 70%. De flyger oftast på höjder under 8000 meter för att undvika s k höghöjdseffekter och bränsleförbrukningen när du flyger propellerplan är mindre än 0,5 liter per mil.

Reseguiden Ingela Johannesson inspirerade med vackra bilder inför Norgeresan i augusti.

               Elizabeth Mattsson
 

   
Trollhättan Vänersborgs flygplats Flygets framtid - - - Camilla och Anna

      
 Anna Råhnängen Anna Råhnängen Anna Råhnängen

     
  Malöga flygplats är med i projektet Grön flygplats. Miljöfaktorn är viktig

         
  Camilla Brydolf Camilla Brydolf Camilla Brydolf

   
Publiken i parkhallen 304 personer                                              Anna och Camilla tackades med blommor

   
Ingela Johannesson visar bilder inför den planerade Norge resan.  - - -

   


Publiken i parkhallen

Foto  Olle Johansson