Reseverksamhet och reseregler


Resekommittén har i uppdrag att arrangera och samordna resor för medlemmarna.

Resekommittén arbetar med lång framförhållning.

Det står vem som helst fritt att arrangera resor
men för att undvika att det planeras och arbetas på olika håll med resor av likartad karaktär eller som kolliderar tidsmässigt, skall resor som planeras av andra än resekommittén, i så tidigt skede som möjligt, meddelas resekommittén.

Resorna anordnas för föreningens medlemmar. Maka/make/sambo eller annan, som ej är medlem, får deltaga i mån av plats.

Anmälningsavgift är en del av resans pris.
Vid avanmälan
före senaste avbokningsdag återbetalas anmälningsavgiften.
Vid avanmälan
efter senaste avbokningsdag återbetalas anmälningsavgiften endast om ersättare kan ordnas.  Finns ej ersättare förverkas den erlagda anmälningsavgiften och härutöver kommer kostnader, som inte kan påverkas, att debiteras.

Vid resor, där extern researrangör är huvudansvarig, gäller dennes resevillkor.

2003-11-01
Resekommittén
                                                                             TILLBAKA