AKTIVA SENIORER

Medlemsbrev juni 2020 nr 1

Webbmaster

Tyvärr måste jag meddela att vår webbmaster Olle Johansson helt plötsligt har gått bort.

Det är en stor förlust för styrelsen att vi har mist vår duktige och positive medlem. Olle har varit medlem i Aktiva Seniorer under lång tid och varit den som kunnat förmedla mycket information via text och bilder till vår hemsida. När föreningen bytte lokaler till Storgatan blev Olle den som tillsammans med Gösta Larsson engagerade sig särskilt i inredningen av våra lokaler utifrån de möjligheter som fanns. Olle var med sitt omtänksamma och godhjärtade sätt alltid snar att hitta lösningar när ljudanläggningar, internetkopplingar och tekniska problem uppstod.

I dessa Coronatider ser vi vår hemsida som särskilt viktig för att informera våra medlemmar nu när våra verksamheter ligger nere. Vi hoppas därför snarast hitta en lösning för det fortsätta arbetet med hemsidan.

Elizabeth Mattsson