AKTIVA SENIORER

Medlemsbrev juni 2020 nr 2

Så kom den då äntligen SOMMAREN, som vi alla längtat efter och med förhoppningen att pandemin ska blåsa över. Vi vill ju alla att det ska bli som vanligt igen! Många vill så gärna träffa sina vänner i verksamheterna igen.

På styrelsens videomöte nu i veckan har vi beslutet att ställa in vårt första månadsmöte i september och avvakta hur vi gör med övriga höstens program. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår efter sommaren tror vi att en del cirklar kan komma igång. Då menar vi mindre grupper som kan omdirigeras till större lokaler och några cirkelledare som har fått information av Stig Berger om hur de kan träffas via videokonferens och att gruppen är positiv till det. Andra grupper ser vi som omöjliga att få igång, till exempel bridge och matlagning.

En del har inte fått mina medlemsutskick har jag hört. Det är inte alltid så lätt att förstå vad som är orsaken. Har det hamnat bland skräppost eller har det blivit något fel i någon adress? Jag vill hänvisa till vår hemsida där även mina medlemsutskick finns.

Det blev naturligtvis svårt för oss i styrelsen när vår webbmaster Olle Johansson gick bort. Som jag skrev i mitt förra utskick så är vår hemsida oerhört värdefull när det är där vi i huvudsak kan förmedla information.

Nu har vi bestämt att vice ordförande Göran Kjellebäck tar över funktionen som webbmaster. Vi har fått mycket god hjälp av Olles son Jonas Ekmark som har hjälpt till så vi har kommit åt inloggningar och lösenord till vår hemsida. Göran är redan igång och det blir en del förändringar framöver. Viktigast nu är att vår hemsida fungerar! Gå gärna in och titta och håll dig uppdaterad!

Vår resesamordnare Lisbeth Andersson har lagt mer utförlig information angående resor på vår hemsida men kortfattat så har musikalen Såsom i himmelen flyttats fram till fredagen den 21 maj 2021 och resan till Norge 24-28 augusti har avbokats. För närvarande pågår arbete med att försöka få till ett liknande upplägg på Norgeresa till nästa sommar 2021. Resan till Glasets Hus i Limmared och Vandalorum, designmuseum i Värnamo, som är planerad till den 17 september har blivit fullbokad. Det måste tyda på positiva medlemmar som tror på att den går att genomföra. Det önskar vi alla så vi håller tummarna!

Efter att ha varit i kontakt med andra föreningar hör jag att de agerar på liknande sätt som vi. Alla tycker det är svårt att ta beslut som sträcker sig långt fram i tiden. Vi får hålla på de restriktioner som finns och hoppas att vi efter sommaren så sakteliga kan återgå till våra verksamheter.

Önskar alla en skön och härlig sommar!

Elizabeth Mattsson