Medlemsservice

  Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja seniorers gemensamma intressen.
I Trollhättan är vi över 1600 medlemmar.

På grund av skifte av webbmaster håller vi på med en omläggning av hemsidan.
Detta innebär bla att vi inte fn kan ha färdiga formulär att fylla i vid kontakt med oss i Aktivs Seniorer.

Hoppas ni har överseende med detta.

Vi jobbar på en lösning!!

Tills vidare gäller nedanstående.

Webbmaster
 


Nedan hittar du e-postadresser för:

Medlemsansökan, Adressändring, Cirkelanmälan

Alternativt kan anmälan göras till Sirpa Fors på Medborgarskolan,
sirpa.fors@medborgarskolan.se eller telefon 0520-192 40 (09.00 – 12.00 Måndag till Torsdag)
 
  Medlemsansökan till
Aktiva Seniorer Trollhättan
Skicka ett mejl till
medlem@aktivaseniorertrollhattan.com

Ange:
Namn
Adress
Tele nr
E-postadress
Ev meddelande

  Ändring / Komplettering av kontaktuppgifter till
Aktiva Seniorer Trollhättan
Skicka ett mejl till
medlemsservice@aktivaseniorertrollhattan.com

Ange endast namn och de uppgifter som ska ändras

Namn
Adress
Tele nr
E-postadress
Ev meddelande

  Ansökan om deltagande i Cirkel
Aktiva Seniorer Trollhättan
Skicka ett mejl till
medlemsservice@aktivaseniorertrollhattan.com

Namn
Adress
Tele nr
E-postadress
Cirkel som du är intresserad av
Ev meddelande

  AKTIVA SENIORER
  TROLLHÄTTAN

Storgatan 19
46130 Trollhättan

Tel. 0520-
19240
Hemsida:
E-post:
Redaktör:
www.aktivaseniorertrollhattan.com      medlemsservice@aktivaseniorertrollhattan.com
G
öran Kjellebäck  070 - 209 89 70