Löpsedel
   

Länkar till s
enast införda reportage
notiser eller ändringar.

 
Ingers sås (gemytträff)

Linné i Västra Tunhem

Månadsmöte 2019-05-06

Resa till Grimeton, Öströö
     och Getterön


Info - Nya medlemmar 2019

Anmälningsdag för resa till
     Dalarna ändrad till 20/7


Aktivitetsledarmöte 2019-04

 SOMMARBRIDGEN

Månadsmöte 2019-04-01

Resa till Borås 2019

 Resa i migrationens tecken

Konststickning

Föreningsstämma 2019

 Månadsmöte 2019-03-04

 Ringaren i Notre Dame

Månadsmöte 2019-02-04    6666

 
 


Månadens bild      Våren är på gång !! 
 

   
  KALENDER

         
    
AKTIVA SENIORER
TROLLHÄTTAN
Storgatan 19
46130 Trollhättan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Email:  medlemsservice@aktivaseniorertrollhattan.com

Redaktör:   Olle Johansson  0520 / 31663