Löpsedel
   

Länkar till s
enast införda reportage
notiser eller ändringar.

 
Spelman på Taket
     Säffle Operan


 Månadsmöte 2018-12-03
 
Preliminärt program för
     Våren 2019


Aktivitetsledarträff HT 2018
 
Möte med Nya medlemmar
 
 Månadsmöte 2018-11-05

Gemytträffen 2018-11-10
 
Ryttmästarbostället 2018
 
Travkväll på Axevalla

 Månadsmöte 2018-10-01
 
 Resa till Karlskrona 2018
 
Berättarladan Sunne 2018

Månadsmöte 2018-09-03
  
Cirklar hösten 2018
 
Sommarresa till Falbygden

Resa till Skagen
 
Reportage FAS-golfen 2018


 
 
 


Månadens bild         I väntan på Julen 
 

   
  KALENDER

         
    
AKTIVA SENIORER
TROLLHÄTTAN
Storgatan 19
46130 Trollhättan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redaktör:   Olle Johansson  0520 / 31663
                    olle.johan@telia.com