Program för Aktiva Seniorer, Trollhättan
Våren 2008
 


MÅNADSMÖTEN
Vi kommer att ha fyra månadsmöten förlagda till Parkhallen i Folkets Park den första helgfria måndagen varje månad.
 

 


 
Måndag 7 januari kl 10.30

  Kungens och älgarnas berg.
  Föredrag av Håkan Nunstedt - 
  fotograf och författare.

  Måndag 3 mars kl 10.30
  Fritiof Nilsson Piraten – advokat och 
  författare.
  Föredrag av Bengt Jerlov – advokat. 


 
Måndag 4 februari kl 10.30

  Ve´ mjölkaboe´t.
  Föredrag av MatsLöwing -
  komminister.

  Måndag 7 april kl 10.30
  Dragsmarks drängar underhåller.
  Aktiva seniorers kör under ledning av
  Torsten Uttman sjunger in våren.
  Utställning av cirklarnas arbeten.
 
 
  Kostnad 40 kr inklusive kaffe och bröd.
Kom regelbundet till våra månadsmöten. Du får då aktuell information om föreningens kommande aktiviteter!

GEMYTTRÄFFAR OCH ÖPPET HUS                           
Läs mera
Vårens första gemytträff blir lördagen den 12 januari kl. 15:00 i klubblokalen. I februari blir det ingen träff utan vi fortsätter sedan lördagen den 8 mars och lördagen den 12 april.

Öppet hus fortsätter som tidigare den sista söndagen i varje månad. Vårens första öppna hus blir alltså den 27 januari kl 15.00 i klubblokalen.
 
  KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA
   Lördagen den 16 februari kl 14.00 har föreningen sitt årsmöte i klubblokalen. I samband med
   mötet bjuds på lite förtäring.
 
 
RESOR OCH STUDIEBESÖK                                                                            
Läs mera
     Februari                 Halvdagsbesök hos Högskolan Väst
     Mars                     Tvådagarsresa till Köpenhamn, ev med operabesök och Louisiana
     April                      Vättern runt 2-3 dagar
     Maj                        Berlin
     22-25 Augusti         Wismar, Schwedenfest/Sverigedagarna i Wismar

Läs mer om våra aktiviteter på föreningens anslagstavlor i klubblokalen, Österlånggatan 32.

Väl mött på våra månadsmöten, träffar, cirklar och resor!

         Styrelsen

                                                                                                                 
Tillbaka till Löpsedel
 
    
AKTIVA SENIORER
TROLLHÄTTAN
Storgatan 19
46130 Trollhättan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redaktör:   Olle Johansson  0520 / 31663
                    olle.johan@telia.com